Made en Drimmelen-Oosterhout Weststad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het goederenvervoer over de Langstraatspoorlijn was in 1973 op sterven na dood. Het voortbestaan van het traject Lage Zwaluwe-Geertruidenberg hing aan een zijden draadje.

In Oosterhout ontwikkelde zich, in de eerste helft van de zeventiger jaren in het westen van de gemeente, de industrie en dienstensector sterk. Er ontstond Weststad. Zo kon het gebeuren dat het goederenvervoer op de Langstraatspoorlijn alsnog een tweede kans kreeg.

In 1977 werd door de firma Schapers een spoorlijn aangelegd van Made Drimmelen naar Oosterhout. Het traject kreeg als naam Lage Zwaluwe-Oosterhout raccordement Weststad. De geografische verkorting luidde Otw.

In 1990 werd vanaf de rivier de Amer een nieuwe verbinding gegraven naar het Wilhelminakanaal parallel aan het spoortraject Made Drimmelen-Weststad. Het spoortrace Made Drimmelen-Geertruidenberg werd hierdoor doorsneden. Er kwam wel een verkeersbrug over het Wilhelminakanaal maar geen spoorbrug. Ergo: einde van het trace Made Drimmelen-Geertruidenberg.

Voor de volledigheid dient gezegd te worden dat Oosterhout reeds voor 1973 beschikte over een spoorverbinding met Gilze=Rijen. Het betreft hier het traject Oosterhout Vijf Eiken-Gilze=Rijen. De geografische verkorting luidde Otve.

Homepage


 
 
Vragen of opmerkingen over deze website kunt u e-mailen aan de Webmaster