### Met de trein van Zwaluwe over Den Berg naar Den Bosch ###

Welkom bij de Langstraatspoorlijn

 

 

Herinneringen

Trajecten

Havens

Vervoersaantallen

Krantenberichten

Dienstregeling

Bestekken

Aanlegkosten

Tram en trein

Stations

Lijnbekenden

Videofragmenten

Relicten

Contact

Disclaimer

Homepage

 

 

 

De Langstraatspoorlijn werd in 1890 de kortste spoorwegverbinding tussen Den Bosch en Rotterdam.

De Langstraatspoorlijn werd in 3 fasen aangelegd en betreft de trajecten:

-1 november 1886: Zwaluwe-Waalwijk

-1 juni 1886           : Waalwijk-Vlijmen

-15 oktober 1890 : Vlijmen-Den Bosch

De lijn vormde de kortste verbinding tussen Den Bosch en Rotterdam. Vanaf 15 oktober 1890 t/m 31 juli 1950 vond er, zij het met een korte onderbreking van november 1944 tot september 1947, personenvervoer plaats over het gehele traject.

Bovengenoemde onderbreking had te maken met het feit dat de Duitsers op 31 oktober 1944 de spoorbrug over de rivier de Donge opbliezen en dat na de oorlog herstel van de spoorlijn geen prioriteit was.

In 1946 kwam een locomotief met daarvoor 10 goederenwagons vanuit Lage Zwaluwe het traject Lage Zwaluwe-Waalwijk aftasten op de aanwezigheid van explosieven.

De heer Weulen Kranenburg was toen stationschef in Geertruidenberg en verwelkomde die trein evenals de heer Hartong die in zijn fabriek (Tankfabriek)  de bruggen over de Donge gerepareerd had. In Waalwijk was de heer Kouters toen stationschef.

Op 4 oktober 1947 reed een proeftrein met een aantal genodigden. 

Uiteraard werd er na de proefrit weer gegeten en gedronken maar nu in Waalwijk.

Op 5 oktober 1947 kon het publiek met de trein over het traject reizen. Het personenvervoer heeft niet lang meer geduurd. Op de lijn werden, net als voor de oorlog, enorme verliezen geleden. Viermaal per dag kon men vanaf oktober 1947 van Zwaluwe naar Den Bosch v.v. reizen zij het alleen tweede en derde klasse. Daarnaast liepen er nog extra treinen tussen Den Bosch en Waalwijk v.v. met alleen derde klasse rijtuigen. Het was en bleef een armoedig lijntje met slecht onderhouden stations. Verf moet in die tijd op de bon zijn geweest als men de toegangsdeuren tot de  stations zag.  NS heeft niks gedaan om de spoorlijn te upgraden zoals men dat tegenwoordig noemt. Men zette het meest slechte materiaal in en de aansluitingstijden in Lage Zwaluwe en Den Bosch klopten voor geen meter. Daarnaast legde men nog een busdienst Den Bosch-Geertruidenberg-Lage Zwaluwe v.v. in. Deze busdienst vindt men terug in tabel 61A en 61B van de Beperkte dienstregeling van NS ingaande 14 mei 1950. Ik heb het meegemaakt dat ik 's morgens vanuit Den Berg met de trein naar Den Bosch reisde en 's avonds met de bus naar Den Berg terug ging.

Hoe dan ook, de Minister van Verkeer en Waterstaat vond het welletjes en nam in 1949 het besluit om ingaande 1 augustus 1950 te stoppen met het personenvervoer over de lijn. In de Beperkte dienstregeling van NS ingaande 14 mei 1950 staat bij tabel 5A en 5B de opmerking Dienstregeling alleen geldig tot nader te bepalen datum. Nou die datum was al bepaald.    
Zo reed dus op maandag 31 juli 1950 vanuit Geertruidenberg om 19.36 de laatste trein naar Den Bosch.

Op 31 juli 1950 was Weulen Kranenburg toen al geen stationschef meer in Geertruidenberg en was Janus van Lieshout, nooit stationschef geweest, de baas op het station Geertruidenberg.

In het Dagblad De Stem las ik dat er in Geertruidenberg die maandagavond veel mensen op het perron aanwezig waren om trein naar Den Bosch uit te zwaaien. De locomotief kreeg een rouwkrans omgehangen. De hoofdconducteur en de machinist kregen sigaren als afscheidscadeau aangeboden. Toen de trein zich in beweging zette werd er gezongen Vaarwel!

Om 21.09 vertrok de laatste trein vanuit Den Bosch naar Lage Zwaluwe. In het Stadsarchief van Den Bosch vond ik twee foto's van dit vertrek (1e perron) aan. Het koersbord op de trein trof ik in 1988 aan in het Spoorwegmuseum.

Hieronder vindt u een uitsnede uit de Spoorwegkaart van 1 Augustus 1931 (de maanden van het jaar werden toen nog met een hoofdletter geschreven). Op deze kaart zijn ook de trein-tramkruisingen aangegeven; dat waren er vele.

In 1950 was het traject Zwaluwe-Moerdijk reeds opgebroken en waren stations gesloten of van naam veranderd. Zo was Zevenbergschenhoek gesloten. Geertruidenberg=Raamsdonksveer was weer Geertruidenberg geworden, Raamsdonksveer=Keizersdijk heette Raamsdonksveer en Kaatsheuvel=Capelle heette  voortaan Capelle=Vrijhoeve.

Om een lang verhaal kort te maken: de personentrein keerde niet meer terug in Hollands oudste stad. Alleen in Waalwijk heeft o.a. de industrie i.s.m. de KvK nog jarenlang pogingen ondernomen om het personenvervoer gereactiveerd te krijgen zij het zonder succes. Zo vraagt De Echo van het Zuiden in 1951 zich af of de Diesels welke thans worden ingezet op bepaalde trajecten de Diesels zijn die op de Langstraatspoorlijn hadden moeten worden ingezet.

Er wordt al jaren gestudeerd op de haalbaarheid van een spoorlijn Breda-Utrecht.  Dat die lijn er komt staat voor mij vast en de lijn zal  simultaan met de verbreding van de A27 worden aangelegd.

Er zullen stations c.q. opstapplaatsen worden gebouwd te Breda -Oost, Oosterhout, Geertruidenberg=Raamsdonksveer, Nieuwendijk, Gorinchem en Vianen.

In 2020 kan de lijn gerealiseerd zijn, en dan kunnen er elke dag in 50 minuten 90.000 personen van Breda naar Utrecht reizen.         

Het traject Lage Zwaluwe-Waalwijk zal m.i. niet meer gereactiveerd worden voor personenvervoer.

Het traject Den Bosch-Waalwijk heeft wel toekomstmogelijkheden.

Het traject zou als light railverbinding voor personenvervoer kunnen worden herlegd. Vanaf Waalwijk wordt de lijn doorgetrokken via Kaatsheuvel naar Tilburg Centrum. Zo krijgt Den Bosch twee verbindingen met Tilburg.

Oosterhout en Drachten zijn de twee grootste plaatsen welke thans (nog) niet aangesloten zijn op het landelijk spoorwegnet. De spoorlijn Groningen-Drachten-Heerenveen wordt binnen afzienbare tijd aangelegd.  Er is geld genoeg heb ik begrepen uit een artikel in de  Leeuwarder Courant van 26 april 2008. Nu Oosterhout nog!

Foto's en krantenberichten worden zowel in full formaat als in tumbnail-formaat op de site gezet.

De foto's en krantenberichten worden daarna gesorteerd, bewerkt  en gedetermineerd. Ook worden dubbelen verwijderd!

Het probleem waarmee ik momenteel te kampen heb betreft not enough disk space aan. Als oplossing worden foto's en krantenberichten van de site verwijderd en ondergebracht in een apart fotoboek.    

Even geduld a.u.b.!  


 
 
Vragen of opmerkingen over deze website kunt u e-mailen aan de webmaster:

j.s.m.van.velthoven@planet.nl