Disclaimer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik probeer mij zoveel mogelijk te houden aan de Auteurswet van 1914. Mocht ik inbreuk maken op rechten welke u op publicaties in welke vorm dan ook heeft laat mij dit dan weten. Uw rechten worden gerespecteerd en de informatie op internet wordt verwijderd.

Het moge duidelijk zijn dat deze site geenszins geinteresseerd is in originele prenten, foto's, tekeningen enz. Kopieen volstaan. Deze site wil alleen de Langstraatspoorlijn borgen voor het nageslacht.

Homepage


 
 
 
Vragen of opmerkingen over deze website kunt u e-mailen aan de webmaster:mailto:j.s.m.van.velthoven@planet.nl