Bestekken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht van de uitvoerders van werken aan de Langstraatspoorlijn en de aannemingssommen:

Bestek nummer: 836

Omschrijving opdracht:

Het maken en stellen van de ijzeren bovenbouw voor de doorlaatbrug over de Baardwijkschen Overlaat en in het Bossche Inundatieveld.       

Dagtekening van de aanbesteding 10 mei 1882 met als :

Hoogste inschrijver H. Dalhuisen te Kampen voor 608.450,-- en met als laagste inschrijver Maschinenfabrik Esslingen te Esslingen voor 535.000,--.

De aannemer wordt Koninklijke Fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam met aannemingssom van 537.000,--. De begroting bedroeg 560.000,--.                              

Bestek nummer: 896:

Omschrijving opdracht:

Het maken van gebouwen en enige andere werken op de stations Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe, Waspik, Hoogevaart en Waalwijk, voor het gedeelte Zwaluwe-Baardwijk van de spoorlijn Lage Zwaluwe-DenBosch.

Dagetekening van de aanbesteding 29 augustus 1883 met als: hoogste inschrijver C. Meyers te Den Haag voor 389.999,-- en met als laagste inschrijver L. Kalis te Sliedrecht voor 374.800,--. laagste inschrijver : L. Kalis Kz te Sliedrecht 374.800,-

De aannemer wordt L. Kalis Kz te Sliedrecht voor een aannemingssom van 374.800,--.

De begroting bedroeg 379.000,--.                             

Bestek nummer: 844

Omschrijving van de opdracht:

Het maken van de aardenbaan de kunstwerken, de bovenbouw, de overgangs- en enige verdere werken voor het gedeelte Zwaluwe-Baardwijk.             

Dagtekening van de aanbesteding 7 juni 1882 met als:

Hoogste inschrijver J. Monster Jzn te Puttershoek voor 1.929.000,-- en met als laagste inschrijvers N. van Haaren te Utrecht en H.T. Wiegerink te Groenlo en J.C. van Hattum te Sliedrecht en W. Arntz te Millingen voor 1.557.000,--.

De aannemers worden N. van Haaren te Utrecht en H.T. Wiegerink te Groenlo voor een aannemingssom van 1.557.000,--. De begroting bedroeg 1.880.000,-                             

Bestek nummer: 861

Omschrijving van de opdracht:

Het maken van de onderbouw van een brug voor spoorweg- en voor gewoon verkeer over de Donge te Geertruidenberg en enige verdere werken. Dagtekening van de aanbesteding 16 augustus 1882 met als:

Hoogste inschrijver M. Verhoeven te Princenhage voor 347.700,--, en met als laagste inschrijver C.D. Kleyn te Moerdijk voor 278.700,--. De aannemer wordt C.D. Kleyn te Moerdijk voor een aannemingssom van 278.700,--. De begroting bedroeg 307.500,--.

Bestek nummer: 927

Omschrijving van de opdracht: 

Het maken en stellen van de ijzeren bovenbouw van een brug voor spoorweg- en voor gewoon verkeer over de Donge te Geertruidenberg.

Dagtekening van de aanbesteding 31 december 1884 met als:

Hoogste inschrijver Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere werktuigen te Amsterdam voor 160.750,--, en met als laagste inschrijver A. Ghilain te Luik voor 135.000,--.

De begroting was 156.000,--. Tenslotte wordt het werk bij overeenkomst gegeven aan F. Kloos en Zonen te Alblasserdam. De aannemingssom bedraagt 137.500,--.

Bestek nummer: 943

Omschrijving van de opdracht:

De voltooiing van het station Geertruidenberg met spoorweghaven, kaaimuur, sluitmuur, sluitwal, gebouwen met bijbehorende werken, benevens het maken van afsluitingen en enige verdere werken voor het gedeelte Zwaluwe-Baardwijk.

Dagtekening van de aanbesteding 22 juni 1885 met als:

Hoogste inschrijver W.F. Weyers te Tilburg voor 392.500,--en met  als laagste inschrijver M. Krols te Geertruidenberg voor 350.000,-. De aannemers worden P.B. Miranda en A.C. Paardekoper te Den Haag voor een aannemingssom van 361.000,--. De begroting bedroeg 354.500,--.

Bestek nummer: 954

Omschrijving van de opdracht:

Het maken van de aardenbaan, de kunstwerken, de bovenbouw, de werken tot overgang, bewaking, afdeling enz., en enige verdere werken voor het gedeelte Drunen-Vlijmen.

Dagtekening van de aanbesteding 14 april 1886 met als:       

Hoogste inschrijver J. Hillen te Grave voor 329.000,-- en met als laagste inschrijver C.D. Kleyn te Raamsdonk voor 264.000,--. De aannemer wordt C.D. Kleyn te Raamsdonk voor een aannemingssom van 264.000,--. De begroting bedroeg 335.000,--.

Bestek nummer: 967

Omschrijving van de opdracht:

Het maken van gebouwen en enige andere werken op de stations Drunen en Vlijmen, voor het gedeelte Baardwijk-Den Bosch. Dagtekening van de aanbesteding 23 februari 1887 met als: hoogste inschrijver W.P. de Vries te Rossum voor 120.600,-- met als laagste inschrijver H. Timmer te Meppel voor 86.887,00. De aannemer wordt H. Timmer te Meppel met een aannemingssom van 86.887,00. De begroting bedroeg 98.000,--.

Bestek nummer: 993

Omschrijving van de opdracht:

Het maken van de aardenbaan, de kunstwerken, de bovenbouw, de werken tot overgang, bewaking, afdeling enz. en enige andere verdere werken voor het gedeelte Vlijmen-Den Bosch. Dagtekening van de aanbesteding 29 december 1888 met als: hoogste inschrijver A. Terwindt te West-Pannerden voor 525.600,--, en met als laagste inschrijver A.D. van Seters te Vught en N. van Haaren te Den Bosch voor 481.000,--.

De aannemers worden A.D. van Seters te Vught en N. van Haaren te Den Bosch voor een aannemingssom van 481.000,--. De begroting bedroeg 482.000,--.

Bestek nummer: 1005

Omschrijving van de opdracht:

Het maken van de onderbouw van een doorlaatbrug in de spoorbaan aansluitende aan de spoorweg Boxtel-Den Bosch t.b.v. de spoorweg Zwaluwe-Den Bosch. Dagtekening van de aanbesteding is 3 juli 1889 met als: hoogste inschrijver M. Verhoeven te Princenhage voor 47.800,--met  als laagste inschrijver T.Th. Kloosterman te Hemelum en H. Brouwer te Stiens voor 40.800,--. De aannemers worden T.Th. Kloosterman te Hemelum en H. Brouwer te Stiens voor een aannemingssom van 40.800,--. De begroting bedroeg 43.400,--.

Bestek nummer: 858

Omschrijving van de opdracht:

Het opbreken en leggen van bestrating t.b.v. de losweg te Zevenbergschen Hoek.

Dagtekening van de aanbesteding is 23 juli 1901 met als:

Hoogste inschrijver Th. W. Bonte te Amersfoort voor 8297,-- en met als laagste inschrijver H,. Verheul te Katendrecht voor 7240,--. De aannemer wordt H. Verheul te Katendrecht voor een aannemingssom van 7240,--. De begroting was 8400,--.

In het jaarverslag van 1916 wordt m.b.t. de lijn Moerdijk-Lage Zwaluwe-Den Bosch het onderstaande vermeld:

Wijziging emplacement te Capelle-Nieuwevaart 9.796,005.

Vervanging bruggen in de Baardwijkse Overlaat door een aardendam 10.783,68.

Voor het lijngedeelte Lage Zwaluwe-Den Bosch is sprake van het vervangen van wissel 1:10 door wissel 1:15 voor 10.401,85.

In 1938 wordt het emplacement in Geertruidenberg sterk vereenvoudigd. In het archief te Utrecht wordt e.e.a. nagegaan.

Homepage


 
 
 
Vragen of opmerkingen over deze website kunt u e-mailen aan de webmaster:mailto:j.s.m.van.velthoven@planet.nl